Čovek magnet Miroljub Jokić iz Pljevlja

Miroljub Grujić iz Pljevlja kao magnet privlači svakakve predmete, koji mu se lepe za telo. Ovo je neobičan dar, za koji kaže da ga nije ni na koji način trenirao. Uveren je da njegovo telo emituje “posebnu energiju”, zbog koje mu se različiti predmeti lepe za kožu. U početku je na telo stavljao samo metalne predmete, ali je ubrzo ustanovio da „posebna energija“ privlači i plastične uređaje, pa i mobilne telefone.

Zasad nema naučnih objašnjenja ove Miruljobove sposobnosti  ali sa naučne strane svako živo telo ima svoje biološke magnetne linije sila, kod Miroljuba je izražena pojačana biološka energija poput magnetizma.