BogaticBogatic

Opštinski Štab za vanredne situacije danas je doneo sledeće naredbe:

1.“Mačva Ekspres Doo“ da privremeno zatvori autobusku stanicu, kao i da prilagodi red vožnje od 06 do 19 časova, zbog policijskog časa.

2.Pijace na teritoriji opštine Bogatić mogu da rade samo u periodu od 08 do 13 časova; sva prodaja mora da se obavlja u krugu pijace; van pijace nije dozvoljena prodaja bilo čega; na ulasku u pijacu mora da bude instalirana česma za pranje ruku; prodavci moraju biti udaljeni jedan metar jedan od drugog; prodavci moraju imati rukavice, kao i maske; izlazak iz pijace biće na suprotnu stranu. Pijačna površina se mora dezinfikovati veče pre pijace, kao i posle pijace. Zahteve za dezinfeksiju dostaviti Opštinskom Štabu za vanredne situacije, zbog usklađivanja dinamike.

3.Trgovinski, zanatski i ugostiteljski objekti radiće od 08 do 18 časova.

4.Zabranjuje se rad sala za izdavanje, u smislu organizovanja bilo kakvih događaja (proslave, rođendani, svadbe, sahrane i ostalo).

5.Načelnik Opštinske uprave da formira situacioni centar u zgradi Opštine, da odredi broj telefona na koji se građani mogu javljati, u vremenskom periodu od 07 do 19 časova, svakog dana, uključujući i dane vikenda.

6.Građani stariji od 65 godina, kao i građani u samoizolaciji moraju se javljati na date telefone poverenika i zamenika poverenika u svojim mesnim zajednicama, a radi obavljanja kupovine neophodnih namirnica i druge pomoći.

7.Centar za socijalni rad dužan je da dostavi spisak korisnika socijalne pomoći po Mesnim zajednicama, a takođe i spisak prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu koji su neophodni za funkcionisanje u narednih 15 dana.

Od 20.03.2020.godine oni će biti distribuirani po Mesnim zajednicama.

8.Sahranjivanja izvršavati uz prisustvo samo najuže rodbine i bez okupljanja posle sahrane.

9.Sveštena lica su dužna da, povodom predstojećih praznika i vršenja službe:

– koriste rukavice za jednokratnu upotrebu;

– koriste zaštitne maske;

– koriste dezinfekciona sredstva sa 70% alkohola (za dezinfekciju predmeta koja koriste prilikom osveštavanja domaćinstava, obavezno pre ulaska u drugo domaćinstvo i svih drugih radnji u okviru službe koju obavljaju).

LINK>>>>>