BogaticBogatic

Opštinski Štab za vanredne situacije dana 20.03.2020 godine doneo je sledeće naredbe:

-“Mačva Ekspres Doo” da obustavi autobuski saobraćaj na teritoriji opštine Bogatić u potpunosti.

-Trgovinski, zanatski i ugostiteljski objekti radiće od 07 do 18 časova. Ograničeno je okupljanje na otvorenom i u zatvorenom prostoru, tako da na distanci između lica mora biti najmanje dva metra, kao i da na površini od 4 kvadratna metra ne može biti više od jednog lica.

-Pružalac usluge pomoći Caritas Šabac dužan je da obezbedi da se usluge pomoći u kući pružaju korisnicima u kontinuitetu, uz preduzimanje adekvatnih mera zaštite, koje se standardno primenjuju u aktuelnoj situaciji (zaštitne maske, rukavice, dezinfekciona sredstva i slično).

-Načelniku Opštinske uprave i direktorima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Bogatić:

– Zabranjuje se pokretanje novih postupaka javnih nabavki i zaključenje novih ugovora sa dobavljačima i izvođačima radova, bez pisane saglasnosti komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Bogatić,
– Zabranjuje se zaključivanje novih ugovora na određeno vreme, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o autorskim pravima i drugo, bez pisane saglasnosti komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Bogatić.

Кomandant OŠ za VS
Nenad Beserovac