Mala sova utina

Kada i kako priteći u pomoć?

Kada se nađe na zemlji mladunca utine vrebaju razne opasnosti, kao što su psi i mačke. U slučaju da nađete mladunca na zemlji najbolja pomoć koju možete da mu pružite je da ga popnete na neku višlju granu drveta.

Napomena: prilikom vraćanja mladunca na drvo potrudite se da ga vratite tamo gde ste ga i našli jer su mu roditelji u blizini. Osmotrite okolinu i poglednom pretražite krošnje kako bi utvrdili da li postoji vidljivo gnezdo, kao i da li su na granama obližnjeg drveća prisutni i drugi mladunci iz istog legla (može ih biti 3 do 7).

Opširnije na linku>>>