U ocenjivanje uzoraka rakije, naj  pitkija rakija je Jove Vasiljevića profesionalnog Fotografa iz Sremske Mitrovice, Jova je na festivalu  u Staroj Moravici osvojio i brojne diplome. Rakija koja je naj više probana tokom festivala  je rakije Jove Vasiljevića iz Sremske Mitrovice. Jova Vasiljević je i učitelj pečenja rakije istaknutom  Crnobarcu Branislavu Jurišiću, koji polako usvaja znanja i veštine Jove Vasiljevića iz Sremske Mitrovice majstora za rakiju.

Detaljnije o majstorsrvu Jove Vasiljevića u video prilozima.