Posle požara u Mišaru kod Šapca u kojem je gorelo skladište otpadne plastike, zauljenih krpa i ulja iz filtera namenjenih reciklaži narasla je zabrinutost građana ovog kraja za sopstveno zdravlje. Tim povodom sinoć je u Mišaru održan sastanak građana i članova Saveta mesne zajednice na kojem je dr Dejan Pavlović, Zeleni gradski odbornik, izneo informacije kojima on raspolaže na osnovu kontakata sa nadležnima iz Ministarstva zaštite životne sredine i menadžmentom kompanije Kemis d.o.o. i uporedio ih sa saznanjima kojima raspolažu stanovnici Mišara.

Meštani Mišara i Orašca su i ranije upozoravali na propuste u postupku odobravanja dozvola za rad kompaniji Kemis d.o.o., kao i na mogućnost da se tu i nelegalno i neadekvatno sporovodi tretman prikupljenog opasnog i neopasnog otpada. Rešeni su da ne dozvole nastavak rada ovoj kompaniji na lokaciji u njihovom naselju i spremni su da preduzmu i najradikalnije poteze kako bi to postigli.

“Delim zabrinutost građana u ovoj teškoj situaciji. Niko sa sigurnošću ne može utvrditi kolika će biti dugoročna šteta po zdravlje građana posle ovog akcidenta. Treba utvrditi šta se zaista desilo, šta je tačno tu izgorelo, čija je odgovornost za ovu nesreću i da li je u poslovanju ove kompanije sve bilo u skladu sa propisima. Ovakva postrojenja moraju da primenjuju najviše standarde zaštite životne sredine i zdravlja ljudi u svom poslovanju i ukoliko to ne mogu da ispune onda im treba zabraniti dalji rad. Poslovanje ovakvih kompanije je potrebno u našoj zemlji, one su karika u lancu adekvatnog zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, ali im se ne sme dozvoliti poslovanje na način koji ugrožava zdravlje stanovništva. Ovakvi akcidenti ostavljaju posledice na širokom području i ja ću podržati građane Mišara i okoline u njihovim namerama da zaštite svoje zdravlje.” – istakao je tom prilikom dr Dejan Pavlović.

Izvor  Zeleni Srbije Šabac