ekološka katastrofa

Na sredini plavnog toka pored reke Drine, iskipovana su cca 4 šlepera mase koja podseća na mlevenu plastiku, lokacija je atar Salaš Crnobarski na Begluku kada se pređe nasip prvo skretanje levo. Dakle, na samo 10 km od Ušća Drine u Savu iskipovana NEPOZNATA MATERIJA KOJA LIČI NA MLEVENU PLASTIKU, nepoznati počinioci su iskipovali opasnu materiju, koja može biti i od ambalaže od otrovnih hemikalija.

Poznato je da je Ušce Drine u Savu mrestilište svih vrsta riba i da će nepoznata materija čim poraste vodostaj da završi u vodotoku reka, pričinjavajući štetu nesagledivih razmera prvenstveno flori i fauni.
Velika opsanost preti i kontaminaciji poljoprivrednih parcela uz reku Drinu, opasan matrijal vrlo lako može da zagadi obradive površine, potom  može da završi na posletku i u lancu ishrane kako životinja tako i ljudi. Samo atar Crne Bare ima 2 000 hA, (nemamo podatak koliko ima Salaš Crnobarski)  pod vodoplanim površinama koje obradjuju i proizvode hranu kako za zivotinje tako i za ljudsku upotrebu. Životinje  koja se hrane sa tih površna završavju na tržištu Srbije.
Ukoliko ne dodje do hitne reakcije nadležnih, preti nam ne samo ekološka katastrofa nego i zdravstvena. Napominjemo da je ovo period kada nivo reka raste i kada je ugoženost od izlivanja iz korita povećana, te je neminovno da do ekološke katastrofe veoma lako može doći. Zato apleujemo na nadležne službe hitno ne reaguju.