ekološka katastrofa

Na sredini plavnog toka pored reke Drine, iskipovana su cca 4 šlepera mase koja podseća na mlevenu plastiku, lokacija je atar Salaš Crnobarski na Begluku kada se pređe nasip prvo skretanje levo. Dakle, na samo 10 km od Ušća Drine u Savu iskipovana NEPOZNATA MATERIJA KOJA LIČI NA MLEVENU PLASTIKU, nepoznati počinioci su iskipovali opasnu materiju, koja može biti i od ambalaže od otrovnih hemikalija.

Poznato je da je Ušce Drine u Savu mrestilište svih vrsta riba i da će nepoznata materija čim poraste vodostaj da završi na obradivim njivama i u vodotokovima reka, pričinjavajući štetu nesagledivih razmera prvenstveno flori i fauni a i zdravlju ljudi.
Velika opasanost preti teškoj kontaminaciji poljoprivrednih parcela uz reku Drinu, opasan materijal vrlo lako može da zagadi obradive površine, potom  može da završi ako se ne ukloni u lancu ishrane kako životinja tako i ljudi. Samo atar Crne Bare ima 2 000 ha, (nemamo podatak koliko ima Salaš Crnobarski)  pod vodoplavnim površinama koje seljaci obrađuju i na tim površinama proizvode hranu kako za životinje tako i za ljudsku upotrebu. Životinje  koja se hrane sa tih površna završavaju i na tržištu Srbije a ne samo u Mačvi.
Ukoliko ne dođe do hitne reakcije nadležnih, preti nam ne samo ekološka katastrofa nego i zdravstvena. Napominjemo da je ovo period kada nivo reka raste i kada je ugroženost od izlivanja iz korita povećana, te je neminovno da do ekološke katastrofe veoma lako može doći. Zato apelujemo na nadležne službe hitno reaguju i uklone potencijalno vrlo opasnu materiju.