Verovali ili ne humus na pola miliona kvadratni metara na parceli u Mačvi. Đubrenje na 50 ha sa humusom od  biljne mase možete pogledati u video prilogu.

Humus koji se rastura je homogena, rastresita, smeđkasta masa, bez amonijaka i truleži bez mirisa, masa podseća na truli (zreli) stajnjak ali je nastao razlaganjem biljnih ostataka krupnije granulacije

U Salašu crnobarskom  u Mačvi Postoji  mini elektrana na biogas,  gde se  proizvode  „zeleni“ kilovati koji se dobijaju iz biomase sa obližnjih polja.

Osim osnovnog proizvoda električne energije, mini bio termoelektrana  ima  i sporedne proizvode a to su: Toplotna energija, Humus  iz ostatka silazne mase.

Suvi ostatak iz proizvodne elektrane se je visoko kvalitetni humus od  biomase.

Ovaj humus  je prirodno, veoma kvalitetno organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije bez kiseonika.  razlaganje biljnih ostataka i njihovo pretvaranje u humus

Rasturanje humusa se radi na 4 parcele ukupne površine 50 ha. Juče je rastureno 140 prikolica humusa , u planu je za naredne dane i svih 600 prikolica ili oko 2000 kubnih metara humusa.

Humus se nalazi na nekoliko lokacija na parcelama koje su dopremili kamioni šleperi. Na terenu je Ekipa iz salaša Crnobarskog, lokacija je Crna Bara.