Direktna Banka će na šabačkom Sajmu poljoprivrede, koji se održava u periodu od 8. do 9. marta, promovisati aktuelnu kreditnu ponudu za registrovana porodična poljoprivredna gazdinstva i ekskluzivno predstaviti nove Agro kredite za osnovna sredstva. Reč je o novim kreditima namenjenim kupovini višegodišnjih zasada, poljoprivrednog zemljišta, osnovnog stada, nove opreme i mehanizacije, kao i kupovini, izgradnji ili adaptaciji poljoprivrednih objekata.

Agro krediti za osnovna sredstva imaju rok otplate do 36, odnosno do 60 meseci kod dugoročnih kredita koji se odobravaju u maksimalnom iznosu do tri miliona dinara. Posebna pogodnost jeste mogućnost klijenta da izabere grejs period od 3 ili 6 meseci, koji je uključen u ukupan period otplate,  kod kredita za izgradnju, adaptaciju ili kupovinu višegodišnjih zasada sa mesečnim i tromesečnim anuitetima.

Direktna Banka u svojoj ponudi ima i kratkoročne i dugoročne dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom, za finansiranje obrtnih sredstava i ulaganja u sve poslovne aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, poput ratarstva, stočarstva, voćarstva i povrtarstva. Ovi krediti se odobravaju bez depozita i učešća, takođe u maksimalnom iznosu do tri miliona dinara.  Kratkoročni krediti imaju fiksnu nominalnu kamatnu stopu koja iznosi 0% godišnje, a sredstva se mogu iskoristiti za nabavku robe, sirovina, materijala, gotovih proizvoda i usluga koje poljoprivrednici koriste u proizvodnji.

„Agro krediti Direktne Banke predstavljaju pravo rešenje za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva kojima treba sigurna podrška za investicije  i obrtna sredstva. Do sada ostvareni rezultatati u segmentu poslovanja sa poljoprivredom govore u prilog tome da su naši Agro krediti među najkonkurentnijim na bankarskom tržištu Srbije. Posebnu pogodnost predstavlja jednostavna procedura podnošenja zahteva, kao i brz rok odobrenja od samo nekoliko dana po dostavljanju potrebne dokumentacije“ objašnjava Ana Kresoja Okanović, šefica ekspoziture Direktne banke u Šapcu.

Ona ističe da bilo da je reč o kratkoročnim ili dugoročnim kreditima za obrtna ili osnovna sredstva, rok otplate je moguće prilagoditi sezonskoj prirodi posla i kredit servisirati u vidu mesečnih, tromesečnih ili šestomesečnih rata.

Svi zainteresovani poljoprivrednici će na štandu Direktne Banke, kao i u bilo kojoj ekspozituri Banke širom Srbije, moći da dobiju konkretne savete kako da na najbolji način obezbede sredstva za obnovu gazdinstava, opreme i mehanizacije, kao i uvećanje prinosa.