Kulturna  i tradicionalna manifestacija „Dani Janka Veselinovića“ 2018 Mačvanski info portal – Mačva Info

video zapis.