Vidovdan je kad je u  godini najduži dan. Danas počinje leto, na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća.

Dužina vidljive svetlosti 16 h 43 m
Dužina dana 15 h 35 m, noć svega 8 časova i 25 minuta.

Danas 21-og juna je Vidovdan, to što se nameće Vidovdan po verskom kalendaru ne može da se opravda, astronomija i matematika su nauke koje potvrđuju da je najduži dan u godini 21-i jun  prvi dan leta i Vidovdan.

VIDOVDAN JE, DAN BOGA VIDA, DAN BOGA STARIJEG OD DANA I SVIH VREMENA, DAN STVORITELJA SVETA, TVORCA SVETA I SVETOVA, DAN STVORITELJA SVETLOSTI VIDLJIVE I NEVIDLJIVE I SVIH NEBESKIH SVETALA, SUNCA I SVETLOSNIH DUŠA LJUDSKIH.