Video bušenje bunara za snabdevanje vodom sale i pomoćnog objekta Crkvene opštine u Crnoj Bari.