Juče je održana XXVIII sednica Skupštine grada Šapca na kojoj je između ostalih tema diskutovano i o programima poslovanja za 2019. godinu javnih preduzeća JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Šabac, JP „Infrastruktura-Šabac“ Šabac, JKP „Parking-Šabac“ Šabac, JKP „Toplana-Šabac“ Šabac, JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac i JKP „Stari grad“ Šabac. Svako od ovih preduzeća u svojim aktivnostima ima uticaj na životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

Zeleni gradski odbornik i predsednik Pokreta za Šabac Zelenih Srbije, dr Dejan Pavlović, diskutovao je po svim ovim tačkama dnevnog reda govoreći o primarnoj i sekundarnoj separaciji otpada, kompostiranju zelenog i organskog otpada u kombinaciji sa muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, mogućnostima za izmeštanje sadržaja iz tela zatvorene deponije na Dudari, održivoj urbanoj mobilnosti i reformi javnog, taksi i biciklističkog prevoza u gradu, povećanju zelenih površina u gradu koji ima samo 1,36 kvadratnih metara zelenih površina po glavi stanovnika kroz izgradnju zelenih fasada i zelenih krovova sa predlogom da to prvo bude urađeno na Domu vojske tokom njegove rekonstrukcije, smanjenju površina pod betonom, potrebi da se učini dostupnijim priključenje na toplovodnu i gasovodnu mrežu kako bi se smanjilo sagorevanje fosilnih goriva, starih guma, otpadne plastike i prerađenog ulja u individualnim ložištima i sledstveno zagađenje vazduha u zimskom periodu, potrebi proširenja vodovodne i kanalizacione mreže, uklanjanju divljih deponija i davanju nove upotrebne vrednosti tim prostorima. Svaka od ovih stvari i još mnogo drugih, koje su predstavljene kao značajne u Ekološkim budžetskim smernicama za 2019. godinu koje su predate tokom novembra prošle godine gradonačelniku Šapca, štite stanje u životnoj sredini i snažno pozitivno utiču na zdravlje stanovništva.

Rad na ovim pitanjima se nastavlja i danas tribinom u Mišaru u 17 časova na kojoj će se sa građanima ovog i okolnih sela diskutovati o požaru koji se pre par dana dogodio u skladištu reciklažne plastike u ovom mestu i tribinom u Kasarskim livadama u 19 časova na kojoj će se govoriti o najvažnijim ekološkim temama u 2019. godini.