Novi momenti u proizvodnji stočne hrane bez antibiotika u stočnoj hrani, sa elementima biljnog porekla koji imaju dejstvo kao antibiotici, a elementi su prirodnog sastava biljki.

Nije tajna da bakterije i virusi postaju imuni na antibiotike i da mutiraju, postaju otporni na medecinske tretmane. Ishrana mesom koja ima u sebi antibiotike koji su vestačkog porekla a ne biljnog stvara probleme medecini. Doslo je do velike promene u proizvodnji stočne hrane, lider u proizvodnji stočne hrane sa supstancama koje imaju hemijski sahtav biljnog porekla je PATENT CO., distributer njihove stočne hrane je VELETRGOVINA TT .

15.03. 2019 u svečanoj sali Borović 450 veći kupaca stočne hrane PATENT CO. u prodajnim objektima VELETRGOVNE TT imalo je stručna predavanja, bogatu večeru i muzički spektakl.
Naj interesantnija tema je bila Africka kuga svinja u 3 stručna izlaganja, a naj veći hvalopoj je došao iz Srema sa temom koliko su lovačka udruženja korisna tako da se stekao utisak da su lovačka udruženja zaslužna. Naj veće oduševljenje slušalaca predavanja se dogodilo kad je osoba prestala da hvali lovačka udruženja jer svi mi znamo da jelene i srndaće nisu iz Mačve odnele rode.
Za kvalitetne izlagače  i dobro raspoloženje se pobrinuo kao i uvek domaćin skupa Direktor i vlasnik VELETRGOVINE TT Duško Vinčić.

Detaljnije o Afričkoj kugi:

Afrička kuga svinja (AKS) se u Rumuniji iz severozapadnih delova zemlje proširila i na zapadni i jugoistočni deo ove zemlje. Deo banatske pogranične oblasti je pod povećanim rizikom. Temišvarski region, koji je od graničnog prelaza sa Srbijom udaljen svega 100 kilometara,  sada se tretira kao rizičan pojas. Žarište je i područje Arada.

Od početka godine u Rumuniji je ubijeno 50.000 zaraženih životinja. Do početka avgusta registrovano je 635 žarišta afričke kuge kod domaćih i 30 slučajeva kod divljih svinja.

Zbog rizika od širenja bolesti, Ministarstvo poljoprivrede Srbije oformilo je Nacionalni krizni centar. Na graničnim prelazima naše službe preduzimaju rigorozne mere kontrole, obzirom da se zaraza lako prenosi putem mesa i mesnih prerađevina.

Afrička kuga svinja zarazna smrtonosna bolest

Afrička kuga svinja je veoma opasna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se ne leči.

Ne postoji vakcina i uginjavaju sve obolele svinje bez obzira na kategoriju.

U slučaju pojave zaraze kod samo jedne svinje u gazdinstvu, ubijaju se sve svinje. 

Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na čoveka, ali je takve prirode da se lako širi.

Ekonomska šteta može biti ogromna. 

Kako se prenosi i širi AKS i kako prepoznati simptome?

Izvori i putevi prenošenja i širenja

Klinički manifestna bolest javlјa se samo kod domaćih svinja i usko je povezana sa populacijom evropskih divlјih svinja.

Stalnim rezervoarom virusa smatraju se afričke divlјe svinje, koje ne obole, ali su dugotrajne kliconoše.

To su: bradavičasta svinja (Phaccochoerus aerhiopicus), grmuša (Patomochoerus porcus) i velika šumska svinja (Hylochoerus meinertzhageni).

Kod krpelјa se virus može adaptirati na tkiva, pa on tako postaje rezervoar bolesti.

Nije zabeležen nijedan slučaj prenosa virusa kontaktom između afričkih divlјih i domaćih svinja, zato je verovatno da se domaće svinje inficiraju ubodom krpelјa.

Domaće svinje, inficirane virusom AKS šire velike količine virusa za vreme kliničke bolesti, a izlučivanje virusa počinje 24 sata pre prvih simptoma bolesti. Virus se izlučuje putem sline, iscetka iz oka i nosa, mokraće, fecesa i sekretima genitalnih organa.

Krv sadrži velike količine virusa.

Prenos virusa putem aerosola zabeležen je samo kod svinja u bliskom kontaktu.

Prilikom izbijanja bolesti svinje se inficiraju kontaktom sa zaraženim svinjama, kontaminiranom hranom, vodom i prostirkom.

Virus se može širiti na veće udalјenosti vozilima i lјudima.

U spolјnoj sredini, virus može preživeti dug period vremena ukoliko se nalazi u proteinskom medijumu (meso, krv, feces, koštana srž).

Svinje se mogu zaraziti i indirektno kontaktom preko posrednika.

Mehanički prenosioci mogu biti insekti, pacovi, ali i čovek (nesterilni veterinarski instrumenti). Prvi slučaj prenosa zaraze na veću udalјenost u Rusiji je konstatovan putem hrane za ličnu potrošnju.

Način ulaska uzročnika u organizam svinja

Primarno mesto umnožanja virusa su tonzile. Nakon toga nastupa viremija koja traje 30 do 50 dana.

Virus se umnožava u limfnim čvorovima, slezini i koštanoj srži. Dolazi do limfopenije, smanjenog broja ćelija retikuluma i endotelnih ćelija što dovodi do propustivlјosti krvnih sudova i promena na unutarnjim organima.

Simptomi 

Prvo pojavlјivanje AKS u zemlјi ili na određenom području obično se manifestuje visokom smrtnošću posle kratke febrilne faze bolesti.

Svinje postaju depresivne, prestaju da jedu i grupišu se, a u perakutnom obliku bolesti mogu uginuti pre pojave kliničkih simptoma bolesti.

Životinje koje prežive više od jednog dana teško dišu, teško se kreću i teturaju, javlјa se crvenilo kože, naročitou području abdomena i po ekstremitetima.

Javlјanje AKS u stadu obično je povezano sa:

•kontaktom domaćih i divlјih svinja koje nose krpelјe;
•uvođenjem novih svinja u stado;
•hranjenjem svinja kontaminiranim pomijama koje nisu dobro prokuvane;
•kretanjem vozila i lјudi.

Bolest se javlјa kod svinja svih starosnih kategorija.

Može biti akutnoga, subakutnog ili hroničnog toka. Klinički simptomi javlјaju se u proseku 5-15 dana nakon infekcije virusom AKS. Poseban problem je nemogućnost kontrole kretanja zaraženih divlјih svinja.

Lečenje

Bolest se ne leči niti postoji zaštita vakcinacijom.

Jedina mera kontrole i eradikacije bolesti je uklanjanje obolelih i na bolest sumnjivih životinja kao i životinja iz kontaktnih gazdinstava i to ubijanjem u skladu sa Zakonom.