macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
Vodostaj Save sa tendencijom većeg porasta naredna tri dana.

Obaveštavaju se gradjani da zaštite svoju imovinu u priobalnim delovima reke Drine i Save.

Učekuje se izlazak reke Save iz korita sreda na  četvrtak 16 maj u ataru sela Crna Bara.  U petak na Sremskoj Mitrovici vodostaj će dostignuti 700cm što je više za 50cm i iznad granice redovne odbrane od poplava.

Značajan porast vodostaja se očekuje i na reci Drini.

Vodostaji na Savi će narednih pet dana biti u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Šapca 15./16. maja, a 17. maja prevazilaženjem granice vanredne odbrane od poplava.