macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
ŠABAC KRUPNIM KORACIMA GAZI U EKOLOŠKU BUDUĆNOST

Predstavnici poljske kompanije Equipo koja je evropski lider u oblasti mehaničkog i biološkog tretmana komunalnog otpada i njegovog pretvaranja u energiju, Maciej Ochman, vlasnik, i Srbislav Petković, direktor prodaje za Balkan, posetili su Pokret za Šabac Zelenih Srbije i upoznali se sa aktivnostima Zelenih i ekološkim smernicama koje su lokalnoj samoupravi predložene kao pravci delovanja u Šapcu za 2019. godinu. Zatim je dr Dejan Pavlović, kao Zeleni gradski odbornik, sa Nemanjom Pajićem, predsednikom Skupštine grada Šapca, priredio radni sastanak u Gradskoj kući na kojem su prisustvovali i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, Snežana Đokić, direktor JKP “Stari grad” Šabac, sa saradnicima, Daniela Lovrin Gavrilović, direktor JKP “Vodovod Šabac” Šabac, Maja Mandić, načelnica Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave grada Šapca i Milica Rakić i Ivana Lazić, predstavnici Evropskog centra za ekologiju. Razgovaralo se o idejama i mogućnostima za primenu novih ekoloških tehnologija u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, privlačenju novca iz fondova Evropske unije i donacijama koje planira ova kompanija.

Nove tehnologije donose kompostiranje koje je četiri puta brže od prirodnog procesa i dva puta brže od dosadašnjih tehnoloških procesa. Kombinovanjem sa muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u obliku u kojem je sada, bez izgradnje dodatne faze za njegovu obradu, dobio bi se kompost premijum kvaliteta. Isto postrojenje može da se koristi i sa sušenje čvrstog komunalnog otpada čime se, kao i kompostiranjem zelenog i organskog otpada, smanjuje količina otpada koji se udeponuje na regionalnoj deponiji. Tokom ovih procesa četvorostruko se smanjuje emisija gasova staklene bašte, a samo postrojenje se, u odnosu na sadašnje troškove samo za uklanjanje mulja, investiciono isplaćuje u periodu od dve godine.

“Šabac ima veliki ekološki potencijal jer ima odnošenje smeća sa cele svoje teritorije i njegovo udeponovanje u regionalnu deponiju i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To su sve stvari koje unapređuju ovaj grad i kvalitet života u njemu. Mi želimo da popravimo i neke druge stvari kao što je stara zatvorena deponija čiju sanaciju je potrebno uraditi. I upravo uz pomoć firme Equipo, koja posluje u nekoliko zemalja Evrope i sveta i koja poseduje sjajne tehnologije i mogućnosti za saradnju, mi želimo da taj proces unapredimo. Mi smo neke od ovih stvari o kojima je bilo reči na današnjem sastanku predlagali i pre nekoliko godina kada nije bilo razumevanja jer se govorilo da je to daleka budućnost. Ali, vidimo da u ekologiji budućnost brzim koracima stiže tako da je ovo sjajna prilika za Šabac da se uveže sa jednom kompanijom koja sarađuje i sa republičkom Vladom i Ministarstvom zaštite životne sredine kao njihov konsultant. Očekujem da u saradnji sa njima još više iskoristimo taj ekološki potencijal grada Šapca i rešimo probleme koji nas ugrožavaju.” – istakao je tom prilikom dr Dejan Pavlović.

Staru zatvorenu deponiju na Dudari je moguće potpuno ukloniti primenom primenom tehnologija i opreme kojom raspolaže kompanija Equipo iz Poljske. Ukoliko se ne bi izvršila sanacija ove deponije zemljište koje ona zauzima ne bi moglo da se koristi sledećih trideset godina. Njenim potpunim uklanjanjem bi se rešio problem pritiska deponijskog gasa i oticanje različitih zagađujućih materija putem procednih voda u podzemne vode i reku Savu i njihov ulazak u lanac ishrane, a istovremeno bi se oslobodilo za upotrebu dvadeset hektara skupocenog gradskog zemljišta. Na svemu ovome bi moglo i da se zaradi, kao što je to uobičajeno primenom principa cirkularne ekonomije, proizvodnjom RDF goriva, tj. goriva koje se sastoji od sitnih čvrstih čestica. Ovo gorivo se spaljuje u gradskim toplanama, termoelektranama, industrijskim energanama i cementarama. Troškovi njegove pripreme iz tela stare deponije, uz izdvajanje PVC materija, bi bili oko 10-12€ po toni, a očekuje se da Vlada republike Srbije u narednom periodu stimuliše proizvodnju i upotrebu ovog goriva sa oko 100€ po toni.