macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
Kidanje lišća kod paradajza, kada, koliko, zašto?

Ovih dana sam obasut pitanjima u vezi kidanja lišća kod paradajza, nažalost neki mi postavljaju pitanja kada su to već odradili i napravili štetu.

 

Zašto treba kidati lišće? Prvenstveno zato jer su neki listovi završili svoju funkciju stvaranje hrane za korenov sistem, stablo i plod i mogu biti uzročnici bolesti naročito ukoliko leže na zemlji.

Kada lišće treba kidati? lišće kidamo kada plodovi na prvoj grani počnu da dozorevaju, nikako ranije.

Kidamo samo ono lišće koje je ispod plodova!

Koliko listova možemo pokidati od jednom?

Najviše 2 lista u toku sedmice, kidanjem većeg broja i češće prouzrokujemo stres kod biljke što može biti razlog za bolesti.

Naravno mogući su i izuzeci ali ih maksimalno izbegavamo ( ako je bolest u pitanju, naprimer).

Autor Jovan Drobnjak

Tehnologija čuvanja paradajza

Dužina čuvanja pre svega zavisi od sorte, načina ishrane tokom vegetacije.
Poznato je da paradajz i dinja mogu posle berbe dozrevati. Paradajz i dinja imaju posklimaterični pik i dalje dišu i luče etilen i nadalje ima miris, ukus i slast .

Tretman kod paradajza: Pranje vrućom vodom za paradajz42-52 C potapanje-Diping, traje vrlo kratko 1 min-do 2. Ako je ispiranje onda traje od 10 do 15 min. Visoke temperature vode dovode da se u mezokarpu obrazuju hid šok proteini sa malom molekulskom masom od 16-18 kilo daltona.

Ovakvi tretmani se rade u velikim kompanijama sa hladnjačama gde se paradajz čuva na temperaturi do + 2 C“‎