You are here
Home > Dogadjaji > BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA KROZ AKTIVNOSTI SVAKOG JAVNOG PREDUZEĆA

BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA KROZ AKTIVNOSTI SVAKOG JAVNOG PREDUZEĆA

Juče je održana XXVIII sednica Skupštine grada Šapca na kojoj je između ostalih tema diskutovano i o programima poslovanja za 2019. godinu javnih preduzeća JKP Regionalna deponija “Srem-Mačva” Šabac, JP „Infrastruktura-Šabac“ Šabac, JKP „Parking-Šabac“ Šabac, JKP „Toplana-Šabac“ Šabac, JKP „Vodovod-Šabac“ Šabac i JKP „Stari grad“ Šabac. Svako od ovih preduzeća u svojim aktivnostima ima uticaj na životnu sredinu i zdravlje stanovništva.

Zeleni gradski odbornik i predsednik Pokreta za Šabac Zelenih Srbije, dr Dejan Pavlović, diskutovao je po svim ovim tačkama dnevnog reda govoreći o primarnoj i sekundarnoj separaciji otpada, kompostiranju zelenog i organskog otpada u kombinaciji sa muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, mogućnostima za izmeštanje sadržaja iz tela zatvorene deponije na Dudari, održivoj urbanoj mobilnosti i reformi javnog, taksi i biciklističkog prevoza u gradu, povećanju zelenih površina u gradu koji ima samo 1,36 kvadratnih metara zelenih površina po glavi stanovnika kroz izgradnju zelenih fasada i zelenih krovova sa predlogom da to prvo bude urađeno na Domu vojske tokom njegove rekonstrukcije, smanjenju površina pod betonom, potrebi da se učini dostupnijim priključenje na toplovodnu i gasovodnu mrežu kako bi se smanjilo sagorevanje fosilnih goriva, starih guma, otpadne plastike i prerađenog ulja u individualnim ložištima i sledstveno zagađenje vazduha u zimskom periodu, potrebi proširenja vodovodne i kanalizacione mreže, uklanjanju divljih deponija i davanju nove upotrebne vrednosti tim prostorima. Svaka od ovih stvari i još mnogo drugih, koje su predstavljene kao značajne u Ekološkim budžetskim smernicama za 2019. godinu koje su predate tokom novembra prošle godine gradonačelniku Šapca, štite stanje u životnoj sredini i snažno pozitivno utiču na zdravlje stanovništva.

Rad na ovim pitanjima se nastavlja i danas tribinom u Mišaru u 17 časova na kojoj će se sa građanima ovog i okolnih sela diskutovati o požaru koji se pre par dana dogodio u skladištu reciklažne plastike u ovom mestu i tribinom u Kasarskim livadama u 19 časova na kojoj će se govoriti o najvažnijim ekološkim temama u 2019. godini.

Top