macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
Bitka na Salašu crnobarskom

U martu 1806. godine, odigrao se poznati boj na Salašu Crnobarskom. Skoro da se ne spominje, desio se istorijski dogadjaj Boj na Salašu crnobarskom 1806-te. Da bi se podsetili na Boj na Salašu crnobarskom prilažem slike teksta napisane književnim jezikom. Dogadaj u tekstu je identičan istorijskom dogadjaju. A da bi tekst podigao na nivo misterije neću navesti autora teksta a sa razlogom da bi malo istraživali a da malo podignemo svest meštana Salaša crnobarskog da i oni imaju razlog za jednu istorijsku, kulturnu manifestaciju u okviru sela.