macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
AКADEMIК NEPOŽELJAN U ŠКOLI КOJU JE OSNOVAO U RODNOM SELU?!

Udruženje „Miloš Milojević“ iz Crne Bare uputilo je zvanični predlog Osnovnoj školi „Janko Veselinović“ u Crnoj Bari za otvaranje izložbe o srpsko-turskom ratu koja je urađena po projektu odobrenom od Ministarstva kulture Republike Srbije, a u okviru dana škole sa naznakom da istorija rada ove škole počinje od Milojevića!

Naravno odgovor i odobrenje od čelnika ove ustanove nije stiglo! Iz udruženja se pitaju koliko će vode još Drinom proteći da bi se istina mogla predstaviti slobodno i demokratski!?

Smatra se da su Milojevići svoje zemljište krajem XIX veka dali za gradnju škole, a da je lično Milojević učestvovao u formiranju i stvaranju ovog zdanja. Odlukom Кraljevine Jugoslavije 1937. škola u Crnoj Bari ponela je naziv DRŽAVNA NARODNA ŠКOLA MILOŠ S. MILOJEVIĆ (Isto se može pročitati na poleđini slike Miloša S. Milojevića, koju je sačuvao učitelj Milorad Andrić, a ista se nalazi na zidu ulaza u školu.) Nekada se pitamo ima li zračak nade i pravde za velikog Milojevića, pa i u svojoj kući?

Na zavaničnom sajtu Osnovne škole u Crnoj Bari ipak piše:“Zvaničan početak rada škole u Crnoj Bari datira iz 1879. godine, a OSNIVAČEM se smatra MILOŠ MILOJEVIĆ nacionalni pregaoc i istoričar.“, (https://www.jankoveselinovic.edu.rs/skola/o-skoli/)

Nije bez razloga Stevan Sremac jednu od svojih knjiga posvetio upravo Milošu S. Milojeviću ovim rečima:

„КOJI NAROD LJUBEĆI PREZREN BEŠE SAM!“

N.K i P.Dj.