macva.info

www.macva.info - info potral iz Crne Bare
Upozorenje za priobalne stanovnike

Obaveštavaju se gradjani da zaštite svoju imovinu u priobalnim delovima reke Drine i Save.

Prognoze Vojvodina pojedine lokacije  i do 120 litara po kvadratnom metru.

 

Prognoza za BiH i do 200 Litara na pojedinim lokacijama.