You are here
Home > Posts tagged "Slikarska kolonija „Sovljak 2018“"

Slikarska kolonija Sovljak 2018

Slikarska kolonija Sovljak obleležava dve decenije Slikarska kolonija "Sovljak 2018",  u autetničnom dvorištu Etno parka u Sovljaku. Organizator kolonije, koja je počela sa redom 1998. godine je Kulturno obrazovni centar,  pokrovitelj Opština Bogatić.  Ovaj informativni portal nije finansiran od strane Opštine Bogatić i iz tog razloga neće se baciti akcenat na tekstualnu informaciju

Top