Opština Bogatić začarana negativnom energijom

Društvo Info
Danas 26. jan. situacija iz Srema i ravne Mačve, Sremski putevi bez snežni padavina a Mačvanski bez komentara dovoljno je da bacite pogled na ulicu, razlika u temperaturi je da je Srem hladniji za 1 stepen ali bez snežnog pokrivača na kolovozu.
Nimalo nije zabavno živeti u Opštini Bogatić, kao da je neki zli duh negativno začarao i drži nekoliko decenija neki negativan potencijal u Opštini Bogatić. Da sagledamo samo nekoliko decenija, izrada fabrike plastike koja je trebala da se gradi u Osečini a ta fabrika sto je sagradjena u Osečini trebala je da se gradi u Bogatiću jer je i logika i zdrav razum da bude sagradjena gde uspevaju žitarice.
Banja u Dublju,  naj skuplji telefonski priključak u celoj bivšoj Jugoslaviji, vodovodna mreža u Bogatiću gde je neupotrebljiv vodo toranj  koji bi logičnije bilo da se pokloni dramskom pozorištu jer uspešno glumi nekoliko decenija  i ima izvaredne glumačke osobine. Kanalizacija koja je gradjena samodoprinosom gradjana i nikad nije završena, parking servis (neki period  imao direktora) sa direktorom i direktorskom platom koji su vidljivi a sve ostalo od parking servisa je nevidljivo.
Termalno zagrevanje javnih objekata koje je pod znakom pitanja kad će i da li će da proradi?
Dokle i zašto se to nama dešava ?