Ekološka katastrofa – POŽAR U SKLADIŠTU RECIKLAŽNE PLASTIKE

Dogadjaji Info Vesti Život

U noći između 4. i 5. februara 2019. godine izbio je požar u skladištu kompanije Kemis d.o.o. u selu MIšar kod Šapca. U oko 6000 kvadratnih metara goreli su plastična ambalaža, uljni filteri i zauljene krpe, tzv. pucval. U skladu sa propisima, kompanija je angažovala sertifikovanu ustanovu za merenje uticaja na životnu sredinu koja je postavila uređaje za merenje uticaja, nakon čega će biti izdat zvaničan izveštaj o rezultatima merenja zagađenja životne sredine. Vatrogasna jedinica je i dalje na terenu i preduzimaće sve potrebne mere do potpunog saniranja lokacije.

Pozivu medija da prokomentariše akcident odazvao se dr Dejan Pavlović, Zeleni gradski odbornik. Dr Dejan Pavlović je posle toga obišao mesto akcidenta u prisustvu Zorana Milovanovića, direktora kompanije Kemis. Tom prilikom je izneta sumnja da je požar izazvan nečijom zlom namerom ili tokom provalne krađe sekundarnih sirovina.

“Ovaj požar je dodatak teškom zagađenju vazduha u zimskom periodu. Podaci Svetske zdravstvene organizacije govore da je za 30% povećana smrtnost hroničnih bolesnika u zimskom periodu zbog povećanog zagađenja vazduha. Ovde gore plastične materije. To je jako opasno, jer se sagorevanjem tih materija oslobađa gas dioksin koji je jedna od najkancerogenijih supstanci na svetu. Uticaj na zdravlje je ogroman, kako i akutan, svi osećamo kako ovde štipa za oči, grlo i nos, tako i dugoročan negativan uticaj u smislu izazivanja tumorskih bolesti, oštećenja ploda kod trudnica i nekih drugih stanja.” – istakao je tom prilikom dr Dejan Pavlović, predsednik Pokreta za Šabac Zelenih Srbije, i najavio akciju kojom će se odgovoriti na zahteve Šapčana da se poboljša monitoring kvaliteta vazduha i sazna prava istina o stepenu zagađenja vazduha u Šapcu i okolini.

Sutra, 07.02.2019. godine, u 17 časova će u selu Mišar biti održan sastanak članova Saveta građana ove mesne zajednice i zainteresovanih građana na kojem će dr Dejan Pavlović govoriti o ovom akcidentu i zagađenju životne sredine.