Društvo Život

Misterija zašto sve Škole u Mačvi nemaju ispravnu vodu za piće

Škole u Mačvi a koliko ih ima sa ispravnom vodom za piće je diskutabilno, malo je čudno zašto je takva situacija kad ima domaćinstava sa ispravnom vodom za piće. Nije tajna da ima domaćinstava koja imaju vodosnabredvanje sa 24 -36 metara.  A zašto ne i Škole? Pojedinci imaju snabdevanje ispravnom vodom za piće  za nekoliko […]